Štěrky a písky

Od roku 1997 naše společnost rozšířila nabízený sortiment o přírodní kamenivo, které dodáváme včetně dopravy na místo dle přání zákazníka, zejména v regionu severní Moravy. Kamenivo dodáváme sklápěcími návěsy nebo soupravami především v následujících druzích a frakcích:

Přírodní těžené kamenivo:

frakce: 0-4, 4-8, 8-16, 11-22, 0-16, 4-16, 0-32, 0-63, 16-32, 22-63, 32-63, okrasné valouny, zahradní kameny

Přírodní těžené kamenivo - písky:

frakce: 0-1, písek maltový 0-2, zásypový písek, sklářské písky, slévárenské písky, plážový písek

Přírodní drcené kamenivo:

frakce: 0-4, 4-8, 8-11, 11-22, 16-32, 32-63, 0-32, 0-63, 63-125

Rovněž zajišťujeme dodávky dalších druhů kameniva. Například vápence, strusky apod. Námi dodávané kamenivo je používáno vedle výroby betonových směsí (např. do základů, na potěry) i jako okrasné pro zahradní úpravy, na chodníky, na zhutnění ploch, zásypy potrubí apod. Naše společnost je držitelem hygienického protokolu dle vyhlášky MZ ČR 464/2000 Sb. na základě kterého můžeme dodávat písek i na venkovní hrací plochy (pro pískoviště apod.) U kameniva, kde je to vyžadováno dokládáme Prohlášení o shodě případně Certifikáty výrobků.

Ceny jsou smluvní, při větších odběrech lze dohodnout množstevní slevy.


Spedice

Spediční činnost firmy je zaměřena na přepravu volně loženého zboží sklápěcími vozidly. Naši snahou je plnit výchozí požadavky, aby náklad byl ve správném čase na správném místě. K tomu máme k dispozici různé typy sklápěcích vozidel v optimálních úpravách pro požadované druhy přepravy a nosnosti (např. přepravy strusek, štěrků, sutí, kalů, uhlí a podobně) i v systému ADR. Jsme vstřícní plnit i zvláštní požadavky zákazníků a být nápomocni při řešení jejich problémů s přepravou zboží. Proto je i naším cílem zvyšování kvality úrovně služeb při uspokojování přepravních potřeb. Ceny jsou stanoveny smluvně na základě dohody se zákazníky tak, aby bylo dosaženo oboustranné spokojenosti. Ve většině případů v Kč/přepravovaná tuna.